There are no images to display.

Lokalproducerat – en uppåtgående trend

I länken nedan har du ett intressant reportage från Boråskuriren där vår medlem Christer Söderblom medverkar.

http://boraskuriren.se/index.php?page=col&col=13&bi=one&imageid=194&pl=11&lc=empty&sb1=13&rc=y&sb2=22&mid_nav=yes&action=visa

Leave a reply