Bossgården, Gingri – Lars & Gerd Johansson

Bossgården i Gingri ligger vackert beläget på kanten av en istappränna i närheten av viskans dalgång.

Sedan 2003 driver Lars och Gerd Johansson gården som huvudsakligen föder upp KRAV stutar. Alla djuren är födda på en gård i närområdet och är ungefär 3 månader när de kommer dit.

Stutarna går ute och betar en stor del av året, resten går de på lösdrift inne i ladugården där de har fri tillgång på ensilage ( konserverat gräs ) och lite spannmål. Allt foder odlas på den egna gården.

Välkomna!

Lars & Gerd Johansson
Gingri Runäng
513 95 Fristad
Telefon: 0704-966 606