Eskilsryd, Brämhult – Per-Johan Strömbom

På gården Eskilsryd strax utanför Borås har Per-Johan Strömbom sitt lantbruksföretag. Inriktningen på gårdens produktion är uppfödning av mjölkrasstutar. Per-Johan skickar ca 100 stutar till slakt varje år. Djuren är ca 24-26 månader när de slaktas. Kalvar köps in från en gård som har mjölkproduktion.
Djurens foder är helt ekologiskt och produceras på gården. Detta innebär att ingen konstgödsel eller växtskyddsmedel används. Under sommarhalvåret är alla djur på bete och de åkrar som inte betas är till för att skörda foder till vintersäsongen i form av ensilage. Per-Johans djur betar också delar av Borås stads naturreservat, där finns höga naturvärden som är beroende av betande djur.

Under vintern är djuren lösgående på halmbädd i stallar där de har fri tillgång på ensilage.

Per-Johan Strömbom
Eskilsryd
507 90 Brämhult
Telefon: 0705-94 14 31