There are no images to display.

Rådde Gård

Rådde Gård ligger på västsidan av sydsvenska höglandet i Tranemo kommun. På gården finns en dikoproduktion med 90 kor som kalvar varje år och sedan går de med sin kalv så länge det är möjligt innan det är dags att förbereda henne för nästa säsong. Kalvarna stannar sedan kvar på gården där de antingen blir nya dikor eller föds upp till slakt. De hålls i stallar med djupströbädd av mestadels halm och har stora ytor att röra sig på både under tak och ute. På sommaren går alla djuren ute och sköter alla naturbeten runt gården. Produktionen är KRAV certifierad samt Klimat och naturbeteskött certifierad enligt Sigill.

Gården är en stiftelse som förvaltas av Hushållningssällskapet Sjuhärad. På gården finns även en omfattande försöksverksamhet där man till exempel testar olika grässorter. Man testar saker som att få fram olika sorter som passar vårt klimat, har bra tillväxt och är smakligt för djuren med mer.

https://hushallningssallskapet.se/hushallningssallskapet-sjuharad/

Stiftelsen Länsjägmästare KF Mellqvist donations fond

C/O Caroline Dahrén

Rådde Gård

514 52 Länghem

Telefon: 0708-29 09 18