Kontakt

Ordförande Christer Söderblom 0705-916981

Ledamot Hans Gradén  0708-999770

Ledamot Per-Johan Strömbom  0705-941431

Samordnare Caroline Dahrén 0708-290918

info@sjuharadskott.se