Algutstorp, Tranemo -Mia & Christian Olsson

Gården ligger i Algutstorps by i Hjälmåns dalgång mellan Tranemo och Nittorp. På gården finns naturbetesmarker med höga natur- och kulturvärden vilka lämpar sig bra för betande djur. Gårdens produktion är nötkött och potatis. Gården drivs gemensamt av familjerna Olsson (Lena, Per-Olof, Mia och Christian).

På gården finns vintertid ca 100 ungtjurar varav 60 slaktas per år. Flertalet av tjurarna köps in som kalvar från mjölkproducenter inom kommunen, dessutom kompletteras med en grupp (ca 20 st) amkalvar av köttras på hösten.

Tjurarna äter förutom gräs från betesmarkerna på sommaren i stort sett enbart egenproducerat foder från gården (ensilage, spannmål och avrenspotatis).

Tjurarna går på vintern inne i ett lösdriftsstall, byggt 2007, med tillgång till var sin liggbåssäng och fri tillgång till foder.

Slakten av djuren sker under våren vilket innebär att vi kan erbjuda kött från vår gård under april- juni.

Läs mer om gården på www.algutstorpspotatis.se

Christian & Mia Olsson
Algutstorp höjden 1
514 91 Tranemo
070-548 54 99