Stora Gunnestorp, Timmele – Anders Claesson

På gården Stora Gunnestorp utanför Timmele driver Anders Claesson och en anställd medarbetare nötköttsproduktion med ca 220 slaktfärdiga tjurar/år. Gården ligger i en vacker skogsbygd i nära anslutning till den vackra Ätradalen. Anders köper in mjölkraskalvar från närområdet. Här tas de små tjurarna emot på bästa sätt i ett särskilt mottagningsstall där de får en bra start på livet. När tjurarna sedan är 8-9 månader flyttas de till ett annat stall.

Flertalet djur är lösgående och går på halm- eller torvbädd. På gården produceras gräs-, majs- och helsädesensilage som tillsammans med bland annat närproducerad spannmål och potatis utgör tjurarnas foder. Svenskproducerat protein, som är en restprodukt av etanolframställning, samt naturliga mineraler används dessutom. Alla foderingredienser blandas till en fullfoderblandning som djuren har fri tillgång till alla dagar hela året runt.

Leveranser av djur till slakt görs löpande under hela året.

Anders Claesson
Stora Gunnestorp
523 72 Timmele
Telefon: 0703-45 21 41