Stommen, Börstig – Magnus Ivarsson

Gården Stommen ligger i Börstig i gränsområdet mellan Sjuhärad och Skaraborg. Gården ägs av Magnus och Irené Ivarsson. På gården finns ca 140 ungtjurar. De flesta kalvarna som köps in är mjölkraskalvar men det finns också ett antal köttraskalvar. Kalvarna köps in från grannar. Djuren betar ute en säsong. Från gården säljs varje år ca 100 djur till slakt. Till gården hör 60 hektar åkermark där det odlas gräs till ensilage, hö och spannmål. På gårdens 30 hektar betesmark betar djuren under sommaren. Gården kan leverera djur till slakt under hela året.


Magnus o Irené Ivarsson
Stommen Börstig
520 24 Blidsberg
Telefon 070-631 79 55