Limmareds Säteri – Yngve Larsson

Limmareds säteri är en gård med anor från 1500-talet. Den drivs i dag av Yngve Larsson och Margit Bylin. På gården finns ca. 170 nötkreatur varav 45 är dikor, det är kor av olika köttraskorsningar som kalvar under vinter-vår. Resten är inköpta tjurkalvar, från närliggande mjölkkobesättningar, som föds upp och slaktas vid 1.5 års ålder. På sommaren är nötkreaturen, med undantag för de största tjurarna, ute på bete. Övrig tid på året tillbringar de i ladugården. Varje år föder vi också upp ca. 1 000 slaktsvin. Fodret till alla djuren produceras till övervägande del på gården.

Vi lämnar också ut lådorna på Limmareds säteri Där kan du också handla köttdetaljer från både nöt och gris. Dessutom finns det en klädbutik. Öppettider torsdag och fredag 14.00-18.00, lördag 9.00-13.00.

Yngve Larsson och Margit Bylin
Limmareds säteri
514 50 Limmared
Telefon: Yngve 0702-168 385 eller Margit 0702-563 519.

http://www.limmaredssateri.se/