Limmareds Säteri – Jesper Englund

Limmareds säteri är en gård med anor från 1500-talet. Den drivs i dag av Jesper Englund som tog över driften i januari 2019 efter Yngve Larsson och Margit Bylin. På gården finns ca. 170 nötkreatur varav 45 är dikor, det är kor av olika köttraskorsningar som kalvar under vinter-vår. Resten är inköpta tjurkalvar, från närliggande mjölkkobesättningar, som föds upp och slaktas vid 1.5 års ålder. På sommaren är nötkreaturen, med undantag för de största tjurarna, ute på bete. Övrig tid på året tillbringar de i ladugården. Varje år föder Jesper också upp ca. 1 000 slaktsvin. Fodret till alla djuren produceras till övervägande del på gården.

Yngve och Margit driver fortfarande gårdsbutiken på Limmareds säteri, där vi lämnar ut Sjuhäradskötts köttlådor. Där kan du också handla köttdetaljer från både nöt och gris. Dessutom finns det en klädbutik. Öppettider torsdag och fredag 14.00-18.00, lördag 9.00-13.00.

Jesper Englund
Limmareds säteri
514 50 Limmared
Telefon: 0706-276466.

http://www.limmaredssateri.se/