Köttkulla, Ulricehamn – Bröderna Gotting

På Köttkulla gård sydost om Ulricehamn i Grönahögs socken föder vi, Martin och Mattias Gotting upp 65 mjölkrasstutar om året. Vi köper in dem som kalvar från några mjölkbönder i närområdet.

Det öppna landskapet och att djuren får beta så mycket som möjligt, är viktigt för Köttkulla gård. De flesta djuren betar två somrar på Köttkulla och granngårdarnas marker i Grönahög. De får växa i egen takt och på vintern när de inte kan beta får de ensilage och hö, som till största delen är producerat på egna marker där inga bekämpningsmedel används. På vintern går alla djur i lösdrift som ströas med torv och halm.

Välkommen att besöka oss, för att se hur vi brukar våra ”stenrika” marker med hjälp av betande stutar!

Martin & Mattias Gotting     
Köttkulla Änghagen
523 96 Grönahög
Telefon: 0702-86 16 39