Danstorp, Blidsberg – Sten Samuelsson

På släktgården Danstorp i Blidsberg håller Sten dikor som föder upp varsin kalv varje år. Korna är av mindre köttras som passar bra till betesdjur. De håller markerna öppna och går ute så länge vädret tillåter. Här hjälper de till att upprätthålla den biologiska mångfalden på 45 hektar naturbete. På gårdens 42 hektar åkermark odlas gräs och spannmål som blir ensilage respektive helsädesensilage. Gården areal sköts i stort sett som en ekologisk gård och det foder som produceras räcker till gårdens djur. 


Sten Samuelsson
Danstorp
520 24 Blidsberg
Telefon: 0703-87 31 33