Danstorp, Blidsberg – Sten Samuelsson

På släktgården Danstorp i Blidsberg föder Sten upp ungtjurar. På gården finns ca 220 ungtjurar, de flesta är köttras. Varje år slaktas ca 150 djur. På gårdens 42 hektar åkermark odlas gräs och spannmål som blir ensilage respektive helsädesensilage. Djuren betar också 45 hektar naturbetesmark under sommarhalvåret. Gården areal sköts i stort sett som en ekologisk gård och det foder som produceras gör att Sten inte behöver köpa in mer än spannmål. Mindre kalvar köps från mjölkproducenter och lite äldre kalvar från dikoproducenter i närområdet. Sten levererar slaktdjur hela året.


Sten Samuelsson
Danstorp
520 24 Blidsberg
Telefon: 0703-87 31 33